KAZLŲ RŪDOS PRADINĖS MOKYKLOS
PAMOKŲ TVARKARAŠTIS
2018 - 2019 mokslo metai

  Pamokų tvarkaraštis 2018-2019.xlsx

Pirma klasė

Savaitės diena Pamokos Nr. Pamokos laikas 1a 1b
PIRMADIENIS 1 08.30 – 09.15 Lietuvių kalba Matematika
2 09.25 – 10.10 Matematika Kūno kultūra
3 10.20 – 11.05 Muzika Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Tikyba Pasaulio pažinimas
5 12.30 – 13.15    
6 13.25 – 14.10    
ANTRADIENIS 1 08.30 – 09.15 Kūno kultūra Matematika
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Matematika Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Pausalio paž. Muzika
5 12.30 – 13.15 Dailė ir technologijos Tikyba/Etika
6 13.25 – 14.10    
TREČIADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Matematika
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Lietuvių kalba Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Kūno kultūra Dailė ir technologijos
5 12.30 – 13.15   Kūno kultūra
6 13.25 – 14.10    
KETVIRTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Lietuvių kalba Lietuvių kalba
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Matematika Matematika
4 11.25 – 12.10 Muzika Dailė ir technologijos
5 12.30 – 13.15 Šokis  
6 13.25 – 14.10    
PENKTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Lietuvių kalba Šokis
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Pasaulio pažinimas Pasaulio pažinimas
4 11.25 – 12.10 Dailė ir technologijos Muzika
5 12.30 – 13.15    
6 13.25 – 14.10    
Klasės vadovė   V. JurkšienėR. Kazakevičienė
Kabineto Nr.   1111

Antra klasė

Savaitės diena Pamokos Nr. Pamokos laikas 2a 2b 2c
PIRMADIENIS 1 08.30 – 09.15 Anglų kalba Matematika Kūno kultūra
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Tikyba Matematika
3 10.20 – 11.05 Matematika Lietuvių k. Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Dailė ir technol. Kūno kultūra Lietuvių kalba
5 12.30 – 13.15 Kūno kultūra Muzika Pasaulio pažinimas
6 13.25 – 14.10      
ANTRADIENIS 1 08.30 – 09.15 Lietuvių kalba Anglų k. Matematika
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Tikyba
3 10.20 – 11.05 Muzika Lietuvių kalba Anglų kalba
4 11.25 – 12.10 Matematika Matematika Lietuvių kalba
5 12.30 – 13.15 Pasaulio pažinimas Muzika Kūno kultūra
6 13.25 – 14.10      
TREČIADIENIS 1 08.30 – 09.15 Tikyba Pasaulio pažinimas Matematika
2 09.25 – 10.10 Matematika Šokis Anglų kalba
3 10.20 – 11.05 Kūno kultūra Lietuvių kalba Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Lietuvių kalba Matematika Muzika
5 12.30 – 13.15 Lietuvių kalba Dailė ir technologijos Dailė ir technologijos
6 13.25 – 14.10      
KETVIRTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Šokis Matematika Lietuvių kalba
2 09.25 – 10.10 Matematika Anglų kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Anglų kalba Lietuvių kalba Muzika
4 11.25 – 12.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Matematika
5 12.30 – 13.15 Pasaulio pažinimas Dailė ir technologijos Dailė ir technologijos
6 13.25 – 14.10      
PENKTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Pasaulio pažinimas Matematika
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Matematika Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Muzika Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas
4 11.25 – 12.10 Dailė ir technol. Kūno kultūra Šokis
5 12.30 – 13.15      
6 13.25 – 14.10      
Klasės vadovė   R. VyšniauskienėB. JurevičienėB. Češūnienė
Kabineto Nr.   111112

Trečia klasė

Savaitės diena Pamokos Nr. Pamokos laikas 3a 3b 3c
PIRMADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Pasaulio pažinimas Tikyba
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Anglų kalba Tikyba Matematika
4 11.25 – 12.10 Pasaulio pažinimas Matematika Anglų kalba
5 12.30 – 13.15 Tikyba Anglų kalba Muzika
6 13.25 – 14.10      
ANTRADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Matematika Matematika
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Šokis
3 10.20 – 11.05 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Kūno kultūra Muzika Lietuvių kalba
5 12.30 – 13.15 Dailė ir technologijos Kūno kultūra Pasaulio pažinimas
6 13.25 – 14.10      
TREČIADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Lietuvių kalba Kūno kultūra
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Matematika
3 10.20 – 11.05 Pasaulio pažinimas Šokis Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Muzika Matematika Lietuvių kalba
5 12.30 – 13.15 Anglų kalba Pasaulio pažinimas Pasaulio pažinimas
6 13.25 – 14.10      
KETVIRTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Matematika Kūno kultūra
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Lietuvių kalba Kūno kultūra Matematika
4 11.25 – 12.10 Kūno kultūra Anglų kalba Muzika
5 12.30 – 13.15 Muzika   Anglų kalba
6 13.25 – 14.10      
PENKTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Matematika Matematika
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Šokis Muzika Dailė ir technologijos
4 11.25 – 12.10 Dailė ir technologijos Dailė ir technologijos Dailė ir technologijos
5 12.30 – 13.15   Dailė ir technologijos  
6 13.25 – 14.10      
Klasės vadovė   V.MakarevičienėG. GirdvainienėN. Akelaitienė
Kabineto Nr.   151516

Ketvirta klasė

Savaitės diena Pamokos Nr. Pamokos laikas 4a 4b 4c
PIRMADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Lietuvių kalba Matematika
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Anglų kalba
3 10.20 – 11.05 Šokis Matematika Muzika
4 11.25 – 12.10 Pasaulio pažinimas Muzika Lietuvių kalba
5 12.30 – 13.15 Muzika Pasaulio pažinimas Pasaulio pažinimas
6 13.25 – 14.10      
ANTRADIENIS 1 08.30 – 09.15 Tikyba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
2 09.25 – 10.10 Anglų kalba Matematika Matematika
3 10.20 – 11.05 Matematika Kūno kultūra Tikyba
4 11.25 – 12.10 Lietuvių kalba Tikyba Šokis
5 12.30 – 13.15 Lietuvių kalba Anglų kalba Lietuvių kalba
6 13.25 – 14.10      
TREČIADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika K. Anglų kalba Matematika K.
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Kūno kultūra
3 10.20 – 11.05 Lietuvių kalba Matematika K Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Kūno kultūra Šokis Anglų kalba
5 12.30 – 13.15 Pasaulio pažinimas Dailė ir technol. Dailė ir technol.
6 13.25 – 14.10      
KETVIRTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Anglų kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Matematika Pasaulio pažinimas Matematika
4 11.25 – 12.10 Muzika Matematika Pasaulio pažinimas
5 12.30 – 13.15 Dailė ir technol. Dailė ir technol. Dailė ir technol.
6 13.25 – 14.10      
PENKTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Kūno kultūra Lietuvių kalba Matematika
2 09.25 – 10.10 Matematika Matematika Kūno kultūra
3 10.20 – 11.05 Lietuvių kalba Kūno kultūra Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Dailė ir technol. Muzika Muzika
5 12.30 – 13.15      
6 13.25 – 14.10      
Klasės vadovė   A. DagienėB. ČyvienėV. Naujalienė
Kabineto Nr.   1899

Matematika K. - Matematikos konsultacija

 

Gerbiami tėveliai!

Žinome, kad vasarai baigiantis visi skubėsite pirkti mažųjų mokinukų mokymosi priemones. Kad Jums būtų lengviau ir žinotumėte, kokios priemonės vaikams bus tikrai reikalingos, norime pasidalinti savo pastebėjimais.

Informacija pirmokų tėveliams

Informacija priešmokyklinukų tėveliams