KAZLŲ RŪDOS PRADINĖS MOKYKLOS
PAMOKŲ TVARKARAŠTIS
2019 - 2020 mokslo metai

  Pamokų tvarkaraštis 2019-2020.xlsx

Savaitės diena Pamokos Nr. Pamokos laikas 1a 1b 1c
PIRMADIENIS 1 08.30 – 09.15 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
2 09.25 – 10.10 Matematika Šokis Fizinis ugdymas
3 10.20 – 11.05 Fizinis ugdymas Matematika Muzika
4 11.25 – 12.10 Tikyba/Etika Dailė ir technologijos Lietuvių kalba
5 12.30 – 13.15      
6 13.25 – 14.10      
ANTRADIENIS 1 08.30 – 09.15 Lietuvių kalba Matematika Lietuvių kalba
2 09.25 – 10.10 Matematika Tikyba/Etika Šokis
3 10.20 – 11.05 Pasaulio pažinimas Fizinis ugdymas Tikyba/Etika
4 11.25 – 12.10 Šokis Lietuvių kalba Matematika
5 12.30 – 13.15 Dailė ir technologijos Muzika Pasaulio pažinimas
6 13.25 – 14.10      
TREČIADIENIS 1 08.30 – 09.15 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Fizinis ugdymas Matematika Matematika
4 11.25 – 12.10 Pasaulio pažinimas Pasaulio pažinimas Fizinis ugdymas
5 12.30 – 13.15 Muzika Dailė ir technologijos Dailė ir technologijos
6 13.25 – 14.10      
KETVIRTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Lietuvių kalba Matematika Lietuvių kalba
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Fizinis ugdymas Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Matematika Lietuvių kalba Matematika
4 11.25 – 12.10 Muzika Lietuvių kalba Muzika
5 12.30 – 13.15      
6 13.25 – 14.10      
PENKTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Lietuvių kalba Lietuvių kalba
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Matematika
3 10.20 – 11.05 Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas Pasaulio pažinimas
4 11.25 – 12.10 Dailė ir technologijos Muzika Dailė ir technologijos
5 12.30 – 13.15      
6 13.25 – 14.10      
Klasės vadovė   V. Naujalienė J. Kantanavičienė B. Čyvienė
Kabineto Nr.   9 18 9

Antra klasė

Savaitės diena Pamokos Nr. Pamokos laikas 2a 2b 2c
PIRMADIENIS 1 08.30 – 09.15 Pasaulio pažinimas Fizinis ugdymas Lietuvių kalba
2 09.25 – 10.10 Tikyba/Etika Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Lietuvių kalba Matematika Anglų kalba
4 11.25 – 12.10 Matematika Anglų kalba Šokis
5 12.30 – 13.15 Dailė ir technologijos Pasaulio pažinimas Matematika
6 13.25 – 14.10      
ANTRADIENIS 1 08.30 – 09.15 Fizinis ugdymas Matematika Muzika
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Matematika
3 10.20 – 11.05 Muzika Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas
4 11.25 – 12.10 Matematika Tikyba/Etika Lietuvių kalba
5 12.30 – 13.15 Anglų kalba Dailė ir technologijos Lietuvių kalba
6 13.25 – 14.10      
TREČIADIENIS 1 08.30 – 09.15 Lietuvių kalba Matematika Matematika
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Fizinis ugdymas
3 10.20 – 11.05 Matematika Lietuvių kalba Tikyba/Etika
4 11.25 – 12.10 Pasaulio pažinimas Muzika Lietuvių kalba
5 12.30 – 13.15 Šokis Fizinis ugdymas Anglų kalba
6 13.25 – 14.10      
KETVIRTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Matematika Lietuvių kalba
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Anglų kalba Matematika
3 10.20 – 11.05 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas
4 11.25 – 12.10 Dailė ir technologijos Pasaulio pažinimas Dailė ir technologijos
5 12.30 – 13.15 Dailė ir technologijos Dailė ir technologijos
6 13.25 – 14.10      
PENKTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Šokis Fizinis ugdymas
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Matematika Matematika
3 10.20 – 11.05 Fizinis ugdymas Lietuvių kalba Muzika
4 11.25 – 12.10 Anglų kalba Muzika Lietuvių kalba
5 12.30 – 13.15 Muzika
6 13.25 – 14.10      
Klasės vadovė   V. Jurkšienė R. Kazakevičienė L. Margelienė
Kabineto Nr.   11 18 11

Trečia klasė

Savaitės diena Pamokos Nr. Pamokos laikas 3a 3b 3c
PIRMADIENIS 1 08.30 – 09.15 Šokis Matematika Lietuvių kalba
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Matematika Lietuvių kalba Matematika
4 11.25 – 12.10 Pasaulio pažinimas Muzika Pasaulio pažinimas
5 12.30 – 13.15 Dailė ir technologijos Fizinis ugdymas Tikyba/Etika
6 13.25 – 14.10      
ANTRADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Tikyba/Etika Lietuvių kalba
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Anglų kalba Fizinis ugdymas
3 10.20 – 11.05 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Matematika
4 11.25 – 12.10 Fizinis ugdymas Muzika Anglų kalba
5 12.30 – 13.15 Anglų kalba Matematika (k.)* Muzika
6 13.25 – 14.10      
TREČIADIENIS 1 08.30 – 09.15 Tikyba/Etika Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba
2 09.25 – 10.10 Anglų kalba Šokis Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Matematika Lietuvių kalba Anglų kalba
4 11.25 – 12.10 Pasaulio pažinimas Matematika Matematika
5 12.30 – 13.15 Lietuvių kalba Dailė ir technologijos Dailė ir technologijos
6 13.25 – 14.10      
KETVIRTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Lietuvių kalba Matematika Fizinis ugdymas
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Fizinis ugdymas Lietuvių kalba Dailė ir technologijos
4 11.25 – 12.10 Muzika Fizinis ugdymas Muzika
5 12.30 – 13.15 Matematika (k.)* Anglų kalba Matematika (k.)*
6 13.25 – 14.10      
PENKTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Pasaulio pažinimas Matematika
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Matematika Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Dailė ir technologijos Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas
4 11.25 – 12.10 Muzika Dailė ir technologijos Šokis
5 12.30 – 13.15      
6 13.25 – 14.10      
Klasės vadovė   R. Vyšniauskienė B. Jurevičienė B. Češūnienė
Kabineto Nr.   11 11 12

* - Matematikos konsultacija

Ketvirta klasė

Savaitės diena Pamokos Nr. Pamokos laikas 4a 4b 4c
PIRMADIENIS 1 08.30 – 09.15 Anglų kalba Pasaulio pažinimas Tikyba/Etika
2 09.25 – 10.10 Matematika Matematika Anglų kalba
3 10.20 – 11.05 Tikyba/Etika Lietuvių kalba Matematika
4 11.25 – 12.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Fizinis ugdymas
5 12.30 – 13.15 Pasaulio pažinimas Šokis Lietuvių kalba
6 13.25 – 14.10 Anglų kalba
ANTRADIENIS 1 08.30 – 09.15 Lietuvių kalba Anglų kalba Matematika
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Matematika Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Matematika Lietuvių kalba Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Muzika Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas
5 12.30 – 13.15 Fizinis ugdymas Muzika Muzika
6 13.25 – 14.10 Anglų kalba
TREČIADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Fizinis ugdymas Anglų kalba
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Tikyba/Etika Matematika
3 10.20 – 11.05 Muzika Matematika Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Šokis
5 12.30 – 13.15 Pasaulio pažinimas Pasaulio pažinimas Pasaulio pažinimas
6 13.25 – 14.10 Anglų kalba
KETVIRTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Anglų kalba Matematika Matematika
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Matematika Muzika Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Dailė ir technologijos Anglų kalba Dailė ir technologijos
5 12.30 – 13.15 Fizinis ugdymas Dailė ir technologijos
6 13.25 – 14.10 Anglų kalba
PENKTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Matematika Matematika
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Šokis Dailė ir technologijos Muzika
4 11.25 – 12.10 Dailė ir technologijos Dailė ir technologijos Fizinis ugdymas
5 12.30 – 13.15 Fizinis ugdymas
6 13.25 – 14.10      
Klasės vadovė   V.Makarevičienė G. Girdvainienė N. Akelaitienė
Kabineto Nr.   15 15 16

 

Kazlų Rūdos pradinėje mokykloje ugdymas vyksta nuotoliniu būdu iki 2020 m. birželio 5 d. Vasaros atostogos nuo 2020 m. birželio 6 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.