KAZLŲ RŪDOS PRADINĖS MOKYKLOS
PAMOKŲ TVARKARAŠTIS
2020 - 2021 mokslo metai

  Pamokų tvarkaraštis.xlsx

Pirma klasė

Savaitės diena Pamokos Nr. Pamokos laikas 1a 1b 1c
PIRMADIENIS 1 08.30 – 09.15 Lietuvių kalba Matematika Matematika
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Muzika Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Muzika Lietuvių kalba Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Tikyba Lietuvių kalba Fizinis ugdymas
5 12.30 – 13.15   Fizinis ugdymas Muzika A
6 13.25 – 14.10      
ANTRADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Lietuvių kalba Lietuvių kalba
2 09.25 – 10.10 Šokis Lietuvių kalba Tikyba
3 10.20 – 11.05 Lietuvių kalba Matematika Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Lietuvių kalba Muzika Pasaulio pažinimas
5 12.30 – 13.15 Pasaulio pažinimas    
6 13.25 – 14.10      
TREČIADIENIS 1 08.30 – 09.15 Ffizinis ugdymas Lietuvių kalba Lietuvių kalba
2 09.25 – 10.10 Matematika Lietuvių kalba Matematika
3 10.20 – 11.05 Lietuvių kalba Tikyba / etika Fizinis ugdymas
4 11.25 – 12.10 Lietuvių kalba Fizinis ugdymas Muzika
5 12.30 – 13.15 Muzika   Pasaulio pažinimas
6 13.25 – 14.10      
KETVIRTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Matematika Lietuvių kalba
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Dailė ir technologijos Dailė ir technologijos Matematika
4 11.25 – 12.10 Dailė ir technologijos Šokis Dailė ir technologijos
5 12.30 – 13.15   Pasaulio pažinimas  
6 13.25 – 14.10      
PENKTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Lietuvių kalba Lietuvių kalba
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Matematika Matematika
3 10.20 – 11.05 Pasaulio pažinimas Pasaulio pažinimas Šokis
4 11.25 – 12.10 Ffizinis ugdymas Dailė ir technologijos Dailė ir technologijos
5 12.30 – 13.15      
6 13.25 – 14.10      
Klasės vadovė   G. GirdvainienėV. NemkevičienėV. Makarevičienė
Kabineto Nr.   161515

Antra klasė

Savaitės diena Pamokos Nr. Pamokos laikas 2a 2b 2c
PIRMADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Lietuvių kalba Matematika
2 09.25 – 10.10 Šokis Matematika Pasaulio pažinimas
3 10.20 – 11.05 Lietuvių kalba Tikyba/Etika Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Lietuvių kalba Šokis Lietuvių kalba
5 12.30 – 13.15 Dailė ir technologijos Pasaulio pažinimas Dailė ir technologijos
6 13.25 – 14.10      
ANTRADIENIS 1 08.30 – 09.15 Fizinis ugdymas Matematika Anglų kalba
2 09.25 – 10.10 Matematika Anglų kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Anglų kalba Lietuvių kalba Muzika A
4 11.25 – 12.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Matematika
5 12.30 – 13.15 Tikyba/etika Fizinis ugdymas Fizinis ugdymas
6 13.25 – 14.10      
TREČIADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Lietuvių kalba Matematika
2 09.25 – 10.10 Pasaulio pažinimas Matematika Tikyba/etika
3 10.20 – 11.05 Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Lietuvių kalba Dailė ir technologijos Pasaulio pažinimas
5 12.30 – 13.15 Muzika A Dailė ir technologijos Dailė ir technologijos
6 13.25 – 14.10      
KETVIRTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Anglų kalba Matematika Matematika
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Anglų kalba Šokis
3 10.20 – 11.05 Fizinis ugdymas Lietuvių kalba Anglų kalba
4 11.25 – 12.10 Matematika Lietuvių kalba Lietuvių kalba
5 12.30 – 13.15 Dailė ir technologijos Muzika Fizinis ugdymas
6 13.25 – 14.10      
PENKTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Lietuvių kalba Muzika Matematika
2 09.25 – 10.10 Matematika Matematika Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Muzika A Fizinis ugdymas Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba Muzika A
5 12.30 – 13.15      
6 13.25 – 14.10      
Klasės vadovė   V. NaujalienėJ. KantanavičienėB. Čyvienė
Kabineto Nr.   9189

Trečia klasė

Savaitės diena Pamokos Nr. Pamokos laikas 3a 3b 3c
PIRMADIENIS 1 08.30 – 09.15 Pasaulio pažinimas Fizinis ugdymas Matematika
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Matematika Anglų kalba
3 10.20 – 11.05 Lietuvių kalba Anglų kalba Šokis
4 11.25 – 12.10 Matematika Lietuvių kalba Lietuvių kalba
5 12.30 – 13.15   Muzika Pasaulio pažinimas
6 13.25 – 14.10      
ANTRADIENIS 1 08.30 – 09.15 Tikyba Matematika Lietuvių kalba
2 09.25 – 10.10 Fizinis ugdymas Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Matematika Lietuvių kalba Tikyba
4 11.25 – 12.10 Muzika A Tikyba/etika Fizinis ugdymas
5 12.30 – 13.15 Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas Matematika
6 13.25 – 14.10      
TREČIADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Lietuvių kalba Lietuvių kalba
2 09.25 – 10.10 Anglų kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Anglų kalba Matematika Muzika A
4 11.25 – 12.10 Lietuvių kalba Muzika A Matematika
5 12.30 – 13.15 Šokis Fizinis ugdymas Anglų kalba
6 13.25 – 14.10      
KETVIRTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika K Matematika K Matematika K
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas Pasaulio pažinimas
4 11.25 – 12.10 Pasaulio pažinimas Anglų kalba Dailė ir technologijos
5 12.30 – 13.15 Fizinis ugdymas Dailė ir technologijos Dailė ir technologijos
6 13.25 – 14.10      
PENKTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Lietuvių kalba Šokis Fizinis ugdymas
2 09.25 – 10.10 Dailė ir technologijos Matematika Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Dailė ir technologijos Lietuvių kalba Matematika
4 11.25 – 12.10 Matematika Dailė ir technologijos Muzika
5 12.30 – 13.15 Muzika A    
6 13.25 – 14.10      
Klasės vadovė   V. JurkšienėR. KazakevičienėL. Margelienė
Kabineto Nr.   171817

Ketvirta klasė

Savaitės diena Pamokos Nr. Pamokos laikas 4a 4b 4c
PIRMADIENIS 1 08.30 – 09.15 Šokis Anglų kalba Matematika
2 09.25 – 10.10 Matematika Tikyba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Muzika A Fizinis ugdymas Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Lietuvių kalba Matematika Muzika A
5 12.30 – 13.15 Pasaulio pažinimas Muzika Tikyba
6 13.25 – 14.10      
ANTRADIENIS 1 08.30 – 09.15 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Matematika
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Fizinis ugdymas Šokis Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Matematika Matematika Anglų kalba
5 12.30 – 13.15 Anglų kalba Muzika A Muzika
6 13.25 – 14.10      
TREČIADIENIS 1 08.30 – 09.15 Tikyba Anglų kalba Matematika
2 09.25 – 10.10 Anglų kalba Lietuvių kalba Šokis
3 10.20 – 11.05 Matematika Lietuvių kalba Anglų kalba
4 11.25 – 12.10 Lietuvių kalba Matematika Lietuvių kalba
5 12.30 – 13.15 Lietuvių kalba Dailė ir technologijos Lietuvių kalba
6 13.25 – 14.10      
KETVIRTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Lietuvių kalba Matematika Fizinis ugdymas
2 09.25 – 10.10 Matematika Fizinis ugdymas Matematika
3 10.20 – 11.05 Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Fizinis ugdymas Pasaulio pažinimas Pasaulio pažinimas
5 12.30 – 13.15 Muzika Dailė ir technologijos Pasaulio pažinimas
6 13.25 – 14.10      
PENKTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika K Matematika K Matematika K
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Fizinis ugdymas
3 10.20 – 11.05 Dailė ir technologijos Lietuvių kalba Dailė ir technologijos
4 11.25 – 12.10 Dailė ir technologijos Pasaulio pažinimas Dailė ir technologijos
5 12.30 – 13.15      
6 13.25 – 14.10      
Klasės vadovė   R. VyšniauskienėB. JurevičienėB. Češūnienė
Kabineto Nr.   111112

 

Atnaujinta: 2020-09-17

PRAŠYMŲ PRIĖMIMAS

Priimami prašymai ugdytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas:

1. Ugdytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programą tėvai/ globėjai pateikia vaiko gimimo liudijimą ar vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir prašymą:

1.1. elektroniniu būdu Centralizuoto vaikų priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes informacinėje sistemoje (toliau tekste – Sistema), kurios prisijungimo nuoroda yra Savivaldybės interneto svetainės www.kazluruda.lt rubrikoje Elektroninės paslaugos „Elektroninė priėmimo į darželius sistema“,

1.2. raštu Mokyklos direktoriui.

2. Mokytis pagal pradinio ugdymo programas tėvai/ globėjai Mokyklos direktoriui pateikia prašymą, gimimo liudijimą ar vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, vaiko įgytą išsilavinimo pažymėjimą ar mokymosi pasiekimų pažymėjimą (netaikytina pradėsiantiems mokytis pirmoje klasėje).

Telefonas pasiteiravimui 8 (343) 95280.