Pagalba mokiniui

Svarbi informacija

Atsižvelgiat į Kazlų Rūdos savivaldybėje vis didėjantį sergamumą COVID-19 liga ir Vyriausybės 2021-04-07 posėdžio sprendimus, Kazlų Rūdos savivaldybė prašo inicijuoti apklausą dėl Kazlų Rūdos pradinės mokyklos bendruomenės sutikimų ar nesutikimų dalyvauti vykdomame mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų, mokinių (1 – 4 klasės) namų ūkių (mokinys ar darbuotojas ir kartu gyvenantys šeimos nariai) profilaktiniame nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių tyrime, norint pradinį ugdymą vykdyti kontaktiniu būdu.

Tyrimas vykdomas dviem etapais.

Pirmuoju etapu tyrimas atliekamas pradinių klasių mokiniams ir jų namų ūkių nariams bei mokyklose kontaktiniu būdu dirbantiems darbuotojams ir jų namų ūkiams. Tyrimas atliekamas mobiliame punkte.

Antruoju etapu, po 4–7 dienų, tyrimas atliekamas mokyklose, jame dalyvauja tik mokiniai ir kontaktiniu būdu dirbantys darbuotojai. Antruoju etapu atliekamas tyrimas kartojamas periodiškai tiriant tik mokinius ir mokyklos darbuotojus, turinčius kontaktą su mokiniais.

Informaciją dėl sutikimo ar nesutikimo prašome pateikti, kaip galima skubiau, klasės mokytojai sms žinute. Gavus informaciją, bus priimami tolimesni sprendimai dėl ugdymo.

Svarbus dokumentas - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4748a1a0834011eb84c497f41d72a99a?jfwid=8oekcjjbz