Mokyklos taryba

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Telefono numeris El. paštas
1.   Erika Motiejauskienė
Mokyklos tarybos pirmininkė
869824134 erikam1209@gmail.com
2. Birutė Češūnienė 861234205 cesunieneb@gmail.com
3. Gina Girdvainienė 865040737 gina.girdvainiene@yahoo.com
4. Regina Vyšniauskienė 869932523 regvysn@gmail.com
5. Angelė Paliokienė 861578423 angele31@gmail.com
6. Irmantas Šverčiauskas 867985700 i.sverciauskas@gmail.com
7. Eglė Grinevičienė 860035738 eglegrineviciene@gmail.com
8.   Gabrielė Rudzevičienė   865753450 gabriele.pupelyte@gmail.com
9.   Neringa Zaveckienė   861458723   nezave75@gmail.com

Vaiko gerovės komisija

Eil.
Nr.
Pavardė, vardas Pareigos
1. Ingrida Paškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Komisijos pirmininkė
2. Daiva Šakočiuvienė, socialinė pedagogė Komisijos pirmininko pavaduotoja
3. Vaida Jurkšienė, mokytoja Komisijos sekretorė
4. Erika Mikalauskienė Narė
5. Agnė Barkauskaitė, visuomenės sveikatos specialistė Narė
6. Birutė Čyvienė, mokytoja Narė
7. Laura Kantanavičiūtė-Kuliešienė, logopedė Narė
8. Regina Vyšniauskienė, mokytoja Narė

Mokyklos administracija

Eil.
Nr.
Pavardė, vardas Pareigos Telefonas Elektroninis paštas
1. Ingrida Paškevičienė Direktorės pavaduotoja ugdymui 49238 ingrida.paskeviciene@krpradine.lt
2. Sandra Marčiulynienė Direktorės pavaduotoja ūkiui 49238 sandra.marciulyniene@krpradine.lt
3. Eugenija Kersnauskienė Bibliotekininkė 95280 biblioteka@krpradine.lt
4. Iveta Naujalienė Raštinės vedėja 95280 info@krpradine.lt
5. Ramutė Brizgienė Vyriausioji buhalterė 95382 ramute.brizgiene@krpradine.lt

 

PRAŠYMŲ PRIĖMIMAS

Priimami prašymai ugdytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas:

1. Ugdytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programą tėvai/ globėjai pateikia vaiko gimimo liudijimą ar vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir prašymą:

1.1. elektroniniu būdu Centralizuoto vaikų priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes informacinėje sistemoje (toliau tekste – Sistema), kurios prisijungimo nuoroda yra Savivaldybės interneto svetainės www.kazluruda.lt rubrikoje Elektroninės paslaugos „Elektroninė priėmimo į darželius sistema“,

1.2. raštu Mokyklos direktoriui.

2. Mokytis pagal pradinio ugdymo programas tėvai/ globėjai Mokyklos direktoriui pateikia prašymą, gimimo liudijimą ar vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, vaiko įgytą išsilavinimo pažymėjimą ar mokymosi pasiekimų pažymėjimą (netaikytina pradėsiantiems mokytis pirmoje klasėje).

Telefonas pasiteiravimui 8 (343) 95280.