KAZLŲ RŪDOS JUBILIEJUI - 270 METŲ

BRANGUS MIESTELI MANO,
IŠSŪPUOTAS LOPŠY PUŠŲ, BERŽŲ IR ĄŽUOLŲ,
PER LIETŲ ŠVELNIŲ LIEPŲ IŠBUČIUOTAS,
PAŽADINTAS ŪKSMINGŲ TRAUKINIŲ...

SAPNE BRENDU PER BALTĄ BALTĄ SNIEGĄ
Į GIMTĄJĮ MIESTELĮ TARP MIŠKŲ, -
KAŽKUR PUSNY VAIKYSTĖ MANO MIEGA,
O AŠ TOLYN BRENDU, BRENDU, BRENDU...

STAIGA SUSTOJU. MANO SIELA MENA
SMĖLĖTAS, VĖJO GENAMAS GATVES,
MENU KNYGYNĄ, PAŠTĄ, NET IR TURGŲ SENĄ,
ARKLIUKĄ SUNKIAI TRAUKIANTĮ ROGES.

KAŽKUR TOLI VAIZDUOTĖJE ATGYJA
„SIAURUKO“ BĖGIAI, GREITAI DINGSTANTYS MIŠKE,
LAKI VAIZDUOTĖ MANO – LYG PLONYTĖS GIJOS,
TARSI VORATINKLIS TIRŠTAM RŪKE:

TAI BASOS KOJOS BRAIDO KARŠTĄ SMĖLĮ
TAI AKMENYS ANT KELIO VELNIŠKAI KARŠTI,
TAI TRAUKINIAI RYTINIAI PER ANKSTI PRIKĖLĖ
SNAUDŽIANTĮ PARKĄ MIESTO PAKRAŠTY...

PAMIRŠTI NEGALIU SALDAUS ALYVŲ KVAPO,
LAKŠTINGALŲ SVAIGINANČIOS GIESMĖS,
MIESTO CENTRE, PRIE SIAURO SKVERO TAKO,
SUOLELIO SENO, ANT KURIO KITI SĖDĖS...

NAUJAS KARTAS Į KELIĄ PALYDĖSIU
TARP MIŠKO ŽALUMOS, PO MĖLYNU DANGUM,
O KAZLŲ RŪDAI ŠIRDIMI DĖKOSIU
UŽ TAI, KAD ČIA GIMIAU ŽMOGUM.

GYVUOK PER AMŽIUS, MANO GIMTAS MIESTE,
PAGIRDYTAS SALDŽIA KLEVŲ SULA.
LINKIU, KAD ATEITIS GRAŽI LYDĖTŲ,
STIPRYBĖS IR VILTIES JI BŪTŲ KUPINA.

ALBINA VYŠNIAUSKIENĖ

2014 METAI

PRAŠYMŲ PRIĖMIMAS

Priimami prašymai ugdytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas:

1. Ugdytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programą tėvai/ globėjai pateikia vaiko gimimo liudijimą ar vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir prašymą:

1.1. elektroniniu būdu Centralizuoto vaikų priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes informacinėje sistemoje (toliau tekste – Sistema), kurios prisijungimo nuoroda yra Savivaldybės interneto svetainės www.kazluruda.lt rubrikoje Elektroninės paslaugos „Elektroninė priėmimo į darželius sistema“,

1.2. raštu Mokyklos direktoriui.

2. Mokytis pagal pradinio ugdymo programas tėvai/ globėjai Mokyklos direktoriui pateikia prašymą, gimimo liudijimą ar vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, vaiko įgytą išsilavinimo pažymėjimą ar mokymosi pasiekimų pažymėjimą (netaikytina pradėsiantiems mokytis pirmoje klasėje).

Telefonas pasiteiravimui 8 (343) 95280.