Mažųjų kompiuteristų būrelis „Vėžliuklai“

Kompiuterių ir interneto įdiegimas labai stipriai paveikė vaikų gyvenimą. Kompiuteriai šiuo metu yra taip paplitę, kad beveik kiekvienas vaikas turi galimybę jais naudotis namie ar mokykloje. Jau keletą metų mūsų mokykloje veikia mažųjų kompiuteristų būrelis. Pavadinimą „Vėžliukai“ vaikai išrinko dar tada, kai susirinkę prie vieno kompiuterio, jie lėtais žingsneliais ėjo kompiuterinių gudrybių pažinimo link.

Šiemet būrelį lanko 14 vaikų ir jau turime 8 kompiuterius. Patys mažiausieji mūsų nariai pirmokai mokosi, kaip teisingai ijungti, išjungti kompiuterį, kaip susikurti savo dokumentus ir juos sukelti į bylas. Jiems labai patinka piešimo programos. Mėgsta savo piešinius ir kitus darbus išsaugoti ir atsispausdinti. Žinoma, neapsieiname ir be žaidimų.

Kompiuterinis raštingumas yra būtinas įgūdis šiuolaikiniam žmogui. Tyrimais nustatyta, kad ankstyvojo mokyklinio amžiaus vaikų mokėjimas naudotis kompiuteriu pagerina jų pažintines funkcijas.

Būrelyje vaikai susipažįsta su įvairiomis programomis, kurios padeda ugdyti vaikų matematinius, loginio mąstymo, kalbos ir kitus įgūdžius. Šios programos palengvina mokymąsi.

Su vaikais daug kalbam apie kompiuterio naudą, o taip pat apie galimus nemalonius dalykus ir net žalą, jeigu elgsimės netinkamai.

Užsiėmimų metu vaikai labai žingeidūs, aktyvūs, kūrybingi. Ypač visi džiaugiasi ekskursija į Marijampolę, kur lankomės Multicentre. Čia vaikai susipažįsta su naujausiomis informacinėmis ir kompiuterių technologijomis. Atskirose centro edukacinėse laboratorijose vaikai žaidžia, piešia, kūria muziką, dalyvauja dvimačių ir trimačių modelių kūrime. Multicentre įgytas žinias vaikai bando taikyti, dirbdami prie savo kompiuterio. Ir jei kas nors pavyksta, tai su didžiausiu džiaugsmu skuba pasidalinti su draugais.

Būrelio vadovė mokytoja Nijolė Akelaitienė

Nuotrauka 1
Nuotrauka 2

PRAŠYMŲ PRIĖMIMAS

Priimami prašymai ugdytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas:

1. Ugdytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programą tėvai/ globėjai pateikia vaiko gimimo liudijimą ar vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir prašymą:

1.1. elektroniniu būdu Centralizuoto vaikų priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes informacinėje sistemoje (toliau tekste – Sistema), kurios prisijungimo nuoroda yra Savivaldybės interneto svetainės www.kazluruda.lt rubrikoje Elektroninės paslaugos „Elektroninė priėmimo į darželius sistema“,

1.2. raštu Mokyklos direktoriui.

2. Mokytis pagal pradinio ugdymo programas tėvai/ globėjai Mokyklos direktoriui pateikia prašymą, gimimo liudijimą ar vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, vaiko įgytą išsilavinimo pažymėjimą ar mokymosi pasiekimų pažymėjimą (netaikytina pradėsiantiems mokytis pirmoje klasėje).

Telefonas pasiteiravimui 8 (343) 95280.