Akcija „AŠ – SAUGUS PRADINUKAS“

Rugsėjo 10 – 14 d. mokykloje vyko akcija „Aš – saugus pradinukas“. Jos metu mokiniai prisiminė saugaus eismo taisykles, buvo surengta piešinių paroda. Saugaus eismo būrelio mokiniai kiekvienam pirmokėliui įteikė po atšvaitą ir paaiškino kaip ir kodėl kiekvienas privalo jį segėti. Klasių valandėlių metu vaikai pakartojo mokinio taisykles, kurių privalo laikytis kiekvienas besimokantis mūsų mokykloje. Rugsėjo 12d. 1-3 klasių mokiniai dalyvavo Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos organizuotose pamokėlėse „Būk saugus, moksleivi!“, kurias pravedė Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus inspektorė Ilona Barauskienė.

Kiekvieno mūsų pareiga – būti saugiems visur ir visada !

Nuotrauka 1
Nuotrauka 2
Nuotrauka 3
Nuotrauka 4
Nuotrauka 5
Nuotrauka 6
Nuotrauka 7
Nuotrauka 8

PRAŠYMŲ PRIĖMIMAS

Priimami prašymai ugdytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas:

1. Ugdytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programą tėvai/ globėjai pateikia vaiko gimimo liudijimą ar vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir prašymą:

1.1. elektroniniu būdu Centralizuoto vaikų priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes informacinėje sistemoje (toliau tekste – Sistema), kurios prisijungimo nuoroda yra Savivaldybės interneto svetainės www.kazluruda.lt rubrikoje Elektroninės paslaugos „Elektroninė priėmimo į darželius sistema“,

1.2. raštu Mokyklos direktoriui.

2. Mokytis pagal pradinio ugdymo programas tėvai/ globėjai Mokyklos direktoriui pateikia prašymą, gimimo liudijimą ar vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, vaiko įgytą išsilavinimo pažymėjimą ar mokymosi pasiekimų pažymėjimą (netaikytina pradėsiantiems mokytis pirmoje klasėje).

Telefonas pasiteiravimui 8 (343) 95280.