KAZLŲ RŪDOS PRADINĖS MOKYKLOS
2017–2018 IR 2018–2019 MOKSLO METŲ
PRADINIO UGDYMO PLANAS

  Ugdymo planas.doc

Informuojame, kad, dėl mokinių ir darbuotojų sergamumo, nutrauktas ugdymo procesas nuo 2018 m. vasario 8 d. iki vasario 12 d. įskaitytinai.