Mokyklos taryba

Eil.
Nr.
Pavardė, vardas Pareigos Telefono nr. El. pašto dėžutė
1. Mindaugas Akelaitis Pirmininkas 8 686 47401 akelaitis@gmail.com
2. Lina Milevičienė Sekretorė 8 657 88456 lmileviciene@gmail.com
3. Redas Rutkauskas Narys 8 686 22384 r.rutkauskas@krmmu.lt
4. Vaida Kriščiūnienė Narė 8 686 48411 rimvisk@gmail.com
5. Erika Motiejauskienė Narė 8 698 24134 erikam1209@gmail.com
6. Ilona Žemaitaitienė Narė 8 657 65054 ilona.zemaitaitiene@pontem.lt
7. Birutė Češūnienė Narė 8 612 34205 cesunieneb@gmail.com
8. Gina Girdvainienė Narė 8 650 40737 gina.girdvainiene@yahoo.com
9. Regina Vyšniauskienė Narė 8 699 32523 regvysn@gmail.com

Vaiko gerovės komisija

Eil.
Nr.
Pavardė, vardas Pareigos
1. Ingrida Paškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Komisijos pirmininkė
2. Birutė Kajokaitė, logopedė Komisijos pirmininko pavaduotoja
3. Živilė Butanavičienė, socialinė pedagogė Komisijos sekretorė
4. Nijolė Akelaitienė, mokytoja Narė
5. Birutė Čyvienė, mokytoja Narė
6. Sigita Jarockienė, mokytoja Narė
7. Dalė Kriščiūnienė, mokytoja Narė
8. Laura Kantanavičiūtė-Kuliešienė, specialioji pedagogė Narė
9. Lijana Vaitkūnienė, psichologė Narė

Mokyklos administracija

Eil.
Nr.
Pavardė, vardas Pareigos Telefonas Elektroninis paštas
1. Lina Laužaitienė Direktorė 95280 lina.lauzaitiene@krpradine.lt
2. Ingrida Paškevičienė Direktorės pavaduotoja ugdymui 49238 ingrida.paskeviciene@krpradine.lt
3. Sandra Marčiulynienė Direktorės pavaduotoja ūkiui 49238 sandra.marciulyniene@krpradine.lt
4. Regina Poderienė Bibliotekininkė 95280 regina.poderiene@krpradine.lt
5. Iveta Naujalienė Raštinės vedėja 95280 info@krpradine.lt
6. Ramutė Brizgienė Vyriausioji buhalterė 95382 ramute.brizgiene@krpradine.lt