KAZLŲ RŪDOS PRADINĖS MOKYKLOS
PAMOKŲ TVARKARAŠTIS
2018 - 2019 mokslo metai

  Pamokų tvarkaraštis 2018-2019.xlsx

Pirma klasė

Savaitės diena Pamokos Nr. Pamokos laikas 1a 1b
PIRMADIENIS 1 08.30 – 09.15 Lietuvių kalba Matematika
2 09.25 – 10.10 Matematika Kūno kultūra
3 10.20 – 11.05 Muzika Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Tikyba Pasaulio pažinimas
5 12.30 – 13.15    
6 13.25 – 14.10    
ANTRADIENIS 1 08.30 – 09.15 Kūno kultūra Matematika
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Matematika Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Pausalio paž. Muzika
5 12.30 – 13.15 Dailė ir technologijos Tikyba/Etika
6 13.25 – 14.10    
TREČIADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Matematika
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Lietuvių kalba Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Kūno kultūra Dailė ir technologijos
5 12.30 – 13.15   Kūno kultūra
6 13.25 – 14.10    
KETVIRTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Lietuvių kalba Lietuvių kalba
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Matematika Matematika
4 11.25 – 12.10 Muzika Dailė ir technologijos
5 12.30 – 13.15 Šokis  
6 13.25 – 14.10    
PENKTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Lietuvių kalba Šokis
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Pasaulio pažinimas Pasaulio pažinimas
4 11.25 – 12.10 Dailė ir technologijos Muzika
5 12.30 – 13.15    
6 13.25 – 14.10    
Klasės vadovė   V. JurkšienėR. Kazakevičienė
Kabineto Nr.   1111

Antra klasė

Savaitės diena Pamokos Nr. Pamokos laikas 2a 2b 2c
PIRMADIENIS 1 08.30 – 09.15 Anglų kalba Matematika Kūno kultūra
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Tikyba Matematika
3 10.20 – 11.05 Matematika Lietuvių k. Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Dailė ir technol. Kūno kultūra Lietuvių kalba
5 12.30 – 13.15 Kūno kultūra Muzika Pasaulio pažinimas
6 13.25 – 14.10      
ANTRADIENIS 1 08.30 – 09.15 Lietuvių kalba Anglų k. Matematika
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Tikyba
3 10.20 – 11.05 Muzika Lietuvių kalba Anglų kalba
4 11.25 – 12.10 Matematika Matematika Lietuvių kalba
5 12.30 – 13.15 Pasaulio pažinimas Muzika Kūno kultūra
6 13.25 – 14.10      
TREČIADIENIS 1 08.30 – 09.15 Tikyba Pasaulio pažinimas Matematika
2 09.25 – 10.10 Matematika Šokis Anglų kalba
3 10.20 – 11.05 Kūno kultūra Lietuvių kalba Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Lietuvių kalba Matematika Muzika
5 12.30 – 13.15 Lietuvių kalba Dailė ir technologijos Dailė ir technologijos
6 13.25 – 14.10      
KETVIRTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Šokis Matematika Lietuvių kalba
2 09.25 – 10.10 Matematika Anglų kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Anglų kalba Lietuvių kalba Muzika
4 11.25 – 12.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Matematika
5 12.30 – 13.15 Pasaulio pažinimas Dailė ir technologijos Dailė ir technologijos
6 13.25 – 14.10      
PENKTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Pasaulio pažinimas Matematika
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Matematika Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Muzika Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas
4 11.25 – 12.10 Dailė ir technol. Kūno kultūra Šokis
5 12.30 – 13.15      
6 13.25 – 14.10      
Klasės vadovė   R. VyšniauskienėB. JurevičienėB. Češūnienė
Kabineto Nr.   111112

Trečia klasė

Savaitės diena Pamokos Nr. Pamokos laikas 3a 3b 3c
PIRMADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Pasaulio pažinimas Tikyba
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Anglų kalba Tikyba Matematika
4 11.25 – 12.10 Pasaulio pažinimas Matematika Anglų kalba
5 12.30 – 13.15 Tikyba Anglų kalba Muzika
6 13.25 – 14.10      
ANTRADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Matematika Matematika
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Šokis
3 10.20 – 11.05 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Kūno kultūra Muzika Lietuvių kalba
5 12.30 – 13.15 Dailė ir technologijos Kūno kultūra Pasaulio pažinimas
6 13.25 – 14.10      
TREČIADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Lietuvių kalba Kūno kultūra
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Matematika
3 10.20 – 11.05 Pasaulio pažinimas Šokis Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Muzika Matematika Lietuvių kalba
5 12.30 – 13.15 Anglų kalba Pasaulio pažinimas Pasaulio pažinimas
6 13.25 – 14.10      
KETVIRTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Matematika Kūno kultūra
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Lietuvių kalba Kūno kultūra Matematika
4 11.25 – 12.10 Kūno kultūra Anglų kalba Muzika
5 12.30 – 13.15 Muzika   Anglų kalba
6 13.25 – 14.10      
PENKTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Matematika Matematika
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Šokis Muzika Dailė ir technologijos
4 11.25 – 12.10 Dailė ir technologijos Dailė ir technologijos Dailė ir technologijos
5 12.30 – 13.15   Dailė ir technologijos  
6 13.25 – 14.10      
Klasės vadovė   V.MakarevičienėG. GirdvainienėN. Akelaitienė
Kabineto Nr.   151516

Ketvirta klasė

Savaitės diena Pamokos Nr. Pamokos laikas 4a 4b 4c
PIRMADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Lietuvių kalba Matematika
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Anglų kalba
3 10.20 – 11.05 Šokis Matematika Muzika
4 11.25 – 12.10 Pasaulio pažinimas Muzika Lietuvių kalba
5 12.30 – 13.15 Muzika Pasaulio pažinimas Pasaulio pažinimas
6 13.25 – 14.10      
ANTRADIENIS 1 08.30 – 09.15 Tikyba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
2 09.25 – 10.10 Anglų kalba Matematika Matematika
3 10.20 – 11.05 Matematika Kūno kultūra Tikyba
4 11.25 – 12.10 Lietuvių kalba Tikyba Šokis
5 12.30 – 13.15 Lietuvių kalba Anglų kalba Lietuvių kalba
6 13.25 – 14.10      
TREČIADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika K. Anglų kalba Matematika K.
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Kūno kultūra
3 10.20 – 11.05 Lietuvių kalba Matematika K Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Kūno kultūra Šokis Anglų kalba
5 12.30 – 13.15 Pasaulio pažinimas Dailė ir technol. Dailė ir technol.
6 13.25 – 14.10      
KETVIRTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Anglų kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Matematika Pasaulio pažinimas Matematika
4 11.25 – 12.10 Muzika Matematika Pasaulio pažinimas
5 12.30 – 13.15 Dailė ir technol. Dailė ir technol. Dailė ir technol.
6 13.25 – 14.10      
PENKTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Kūno kultūra Lietuvių kalba Matematika
2 09.25 – 10.10 Matematika Matematika Kūno kultūra
3 10.20 – 11.05 Lietuvių kalba Kūno kultūra Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Dailė ir technol. Muzika Muzika
5 12.30 – 13.15      
6 13.25 – 14.10      
Klasės vadovė   A. DagienėB. ČyvienėV. Naujalienė
Kabineto Nr.   1899

Matematika K. - Matematikos konsultacija