KAZLŲ RŪDOS PRADINĖS MOKYKLOS
PAMOKŲ TVARKARAŠTIS
2019 - 2020 mokslo metai

  Pamokų tvarkaraštis 2019-2020.xlsx

Savaitės diena Pamokos Nr. Pamokos laikas 1a 1b 1c
PIRMADIENIS 1 08.30 – 09.15 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
2 09.25 – 10.10 Matematika Šokis Fizinis ugdymas
3 10.20 – 11.05 Fizinis ugdymas Matematika Muzika
4 11.25 – 12.10 Tikyba/Etika Dailė ir technologijos Lietuvių kalba
5 12.30 – 13.15      
6 13.25 – 14.10      
ANTRADIENIS 1 08.30 – 09.15 Lietuvių kalba Matematika Lietuvių kalba
2 09.25 – 10.10 Matematika Tikyba/Etika Šokis
3 10.20 – 11.05 Pasaulio pažinimas Fizinis ugdymas Tikyba/Etika
4 11.25 – 12.10 Šokis Lietuvių kalba Matematika
5 12.30 – 13.15 Dailė ir technologijos Muzika Pasaulio pažinimas
6 13.25 – 14.10      
TREČIADIENIS 1 08.30 – 09.15 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Fizinis ugdymas Matematika Matematika
4 11.25 – 12.10 Pasaulio pažinimas Pasaulio pažinimas Fizinis ugdymas
5 12.30 – 13.15 Muzika Dailė ir technologijos Dailė ir technologijos
6 13.25 – 14.10      
KETVIRTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Lietuvių kalba Matematika Lietuvių kalba
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Fizinis ugdymas Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Matematika Lietuvių kalba Matematika
4 11.25 – 12.10 Muzika Lietuvių kalba Muzika
5 12.30 – 13.15      
6 13.25 – 14.10      
PENKTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Lietuvių kalba Lietuvių kalba
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Matematika
3 10.20 – 11.05 Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas Pasaulio pažinimas
4 11.25 – 12.10 Dailė ir technologijos Muzika Dailė ir technologijos
5 12.30 – 13.15      
6 13.25 – 14.10      
Klasės vadovė   V. Naujalienė J. Kantanavičienė B. Čyvienė
Kabineto Nr.   9 18 9

Antra klasė

Savaitės diena Pamokos Nr. Pamokos laikas 2a 2b 2c
PIRMADIENIS 1 08.30 – 09.15 Pasaulio pažinimas Fizinis ugdymas Lietuvių kalba
2 09.25 – 10.10 Tikyba/Etika Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Lietuvių kalba Matematika Anglų kalba
4 11.25 – 12.10 Matematika Anglų kalba Šokis
5 12.30 – 13.15 Dailė ir technologijos Pasaulio pažinimas Matematika
6 13.25 – 14.10      
ANTRADIENIS 1 08.30 – 09.15 Fizinis ugdymas Matematika Muzika
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Matematika
3 10.20 – 11.05 Muzika Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas
4 11.25 – 12.10 Matematika Tikyba/Etika Lietuvių kalba
5 12.30 – 13.15 Anglų kalba Dailė ir technologijos Lietuvių kalba
6 13.25 – 14.10      
TREČIADIENIS 1 08.30 – 09.15 Lietuvių kalba Matematika Matematika
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Fizinis ugdymas
3 10.20 – 11.05 Matematika Lietuvių kalba Tikyba/Etika
4 11.25 – 12.10 Pasaulio pažinimas Muzika Lietuvių kalba
5 12.30 – 13.15 Šokis Fizinis ugdymas Anglų kalba
6 13.25 – 14.10      
KETVIRTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Matematika Lietuvių kalba
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Anglų kalba Matematika
3 10.20 – 11.05 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas
4 11.25 – 12.10 Dailė ir technologijos Pasaulio pažinimas Dailė ir technologijos
5 12.30 – 13.15 Dailė ir technologijos Dailė ir technologijos
6 13.25 – 14.10      
PENKTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Šokis Fizinis ugdymas
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Matematika Matematika
3 10.20 – 11.05 Fizinis ugdymas Lietuvių kalba Muzika
4 11.25 – 12.10 Anglų kalba Muzika Lietuvių kalba
5 12.30 – 13.15 Muzika
6 13.25 – 14.10      
Klasės vadovė   V. Jurkšienė R. Kazakevičienė L. Margelienė
Kabineto Nr.   11 18 11

Trečia klasė

Savaitės diena Pamokos Nr. Pamokos laikas 3a 3b 3c
PIRMADIENIS 1 08.30 – 09.15 Šokis Matematika Lietuvių kalba
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Matematika Lietuvių kalba Matematika
4 11.25 – 12.10 Pasaulio pažinimas Muzika Pasaulio pažinimas
5 12.30 – 13.15 Dailė ir technologijos Fizinis ugdymas Tikyba/Etika
6 13.25 – 14.10      
ANTRADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Tikyba/Etika Lietuvių kalba
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Anglų kalba Fizinis ugdymas
3 10.20 – 11.05 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Matematika
4 11.25 – 12.10 Fizinis ugdymas Muzika Anglų kalba
5 12.30 – 13.15 Anglų kalba Matematika (k.)* Muzika
6 13.25 – 14.10      
TREČIADIENIS 1 08.30 – 09.15 Tikyba/Etika Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba
2 09.25 – 10.10 Anglų kalba Šokis Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Matematika Lietuvių kalba Anglų kalba
4 11.25 – 12.10 Pasaulio pažinimas Matematika Matematika
5 12.30 – 13.15 Lietuvių kalba Dailė ir technologijos Dailė ir technologijos
6 13.25 – 14.10      
KETVIRTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Lietuvių kalba Matematika Fizinis ugdymas
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Fizinis ugdymas Lietuvių kalba Dailė ir technologijos
4 11.25 – 12.10 Muzika Fizinis ugdymas Muzika
5 12.30 – 13.15 Matematika (k.)* Anglų kalba Matematika (k.)*
6 13.25 – 14.10      
PENKTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Pasaulio pažinimas Matematika
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Matematika Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Dailė ir technologijos Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas
4 11.25 – 12.10 Muzika Dailė ir technologijos Šokis
5 12.30 – 13.15      
6 13.25 – 14.10      
Klasės vadovė   R. Vyšniauskienė B. Jurevičienė B. Češūnienė
Kabineto Nr.   11 11 12

* - Matematikos konsultacija

Ketvirta klasė

Savaitės diena Pamokos Nr. Pamokos laikas 4a 4b 4c
PIRMADIENIS 1 08.30 – 09.15 Anglų kalba Pasaulio pažinimas Tikyba/Etika
2 09.25 – 10.10 Matematika Matematika Anglų kalba
3 10.20 – 11.05 Tikyba/Etika Lietuvių kalba Matematika
4 11.25 – 12.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Fizinis ugdymas
5 12.30 – 13.15 Pasaulio pažinimas Šokis Lietuvių kalba
6 13.25 – 14.10 Anglų kalba
ANTRADIENIS 1 08.30 – 09.15 Lietuvių kalba Anglų kalba Matematika
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Matematika Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Matematika Lietuvių kalba Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Muzika Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas
5 12.30 – 13.15 Fizinis ugdymas Muzika Muzika
6 13.25 – 14.10 Anglų kalba
TREČIADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Fizinis ugdymas Anglų kalba
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Tikyba/Etika Matematika
3 10.20 – 11.05 Muzika Matematika Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Šokis
5 12.30 – 13.15 Pasaulio pažinimas Pasaulio pažinimas Pasaulio pažinimas
6 13.25 – 14.10 Anglų kalba
KETVIRTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Anglų kalba Matematika Matematika
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Matematika Muzika Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Dailė ir technologijos Anglų kalba Dailė ir technologijos
5 12.30 – 13.15 Fizinis ugdymas Dailė ir technologijos
6 13.25 – 14.10 Anglų kalba
PENKTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Matematika Matematika
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Šokis Dailė ir technologijos Muzika
4 11.25 – 12.10 Dailė ir technologijos Dailė ir technologijos Fizinis ugdymas
5 12.30 – 13.15 Fizinis ugdymas
6 13.25 – 14.10      
Klasės vadovė   V.Makarevičienė G. Girdvainienė N. Akelaitienė
Kabineto Nr.   15 15 16

 

Parengtas savivaldybės mokyklų pertvarkos planas
http://kazluruda.lt/index.php?-733784538

Parsiųskite projektą čia:
Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2020 metų bendrojo plano projektas.pdf

Asmenys pastabas ir pasiūlymus dėl Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2020 metų bendrojo plano pakeitimo gali teikti elektroniniu paštu priimamasis@kazluruda.lt arba raštu Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriui iki 2020 m. vasario 7 d. įskaitytinai.