KAZLŲ RŪDOS PRADINĖS MOKYKLOS
PAMOKŲ TVARKARAŠTIS
2018 - 2019 mokslo metai

  Pamokų tvarkaraštis 2018-2019.xlsx

Pirma klasė

Savaitės diena Pamokos Nr. Pamokos laikas 1a 1b
PIRMADIENIS 1 08.30 – 09.15 Lietuvių kalba Matematika
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Kūno kultūra
3 10.20 – 11.05 Matematika Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Tikyba Pasaulio paž.
5 12.30 – 13.15    
6 13.25 – 14.10    
ANTRADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Matematika
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Lietuvių kalba Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Muzika Tikyba / Etika
5 12.30 – 13.15 Kūno kultūra Dailė ir techn.
6 13.25 – 14.10    
TREČIADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Matematika
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Lietuvių kalba Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Pasaulio paž. Dailė ir techn.
5 12.30 – 13.15 Muzika Kūno kultūra
6 13.25 – 14.10    
KETVIRTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Lietuvių kalba
2 09.25 – 10.10 Kūno kultūra Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Lietuvių kalba Matematika
4 11.25 – 12.10 Dailė ir techn. Muzika
5 12.30 – 13.15    
6 13.25 – 14.10    
PENKTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Lietuvių kalba Šokis
2 09.25 – 10.10 Šokis Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Pasaulio paž. Pasaulio paž.
4 11.25 – 12.10 Dailė ir techn. Muzika
5 12.30 – 13.15    
6 13.25 – 14.10    
Klasės vadovė   V. Jurkšienė R. Kazakevičienė
Kabineto Nr.   11 11

Antra klasė

Savaitės diena Pamokos Nr. Pamokos laikas 2a 2b 2c
PIRMADIENIS 1 08.30 – 09.15 Anglų kalba Matematika Kūno kultūra
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Tikyba Matematika
3 10.20 – 11.05 Matematika Lietuvių k. Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Dailė ir technol. Kūno kultūra Lietuvių kalba
5 12.30 – 13.15 Kūno kultūra Muzika Anglų kalba
6 13.25 – 14.10      
ANTRADIENIS 1 08.30 – 09.15 Lietuvių kalba Anglų k. Kūno kultūra
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Tikyba
3 10.20 – 11.05 Muzika Lietuvių kalba Anglų kalba
4 11.25 – 12.10 Matematika Matematika Matematika
5 12.30 – 13.15 Pasaulio paž. Muzika Pasaulio paž.
6 13.25 – 14.10      
TREČIADIENIS 1 08.30 – 09.15 Tikyba Pasaulio paž. Matematika
2 09.25 – 10.10 Matematika Šokis Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Kūno kultūra Lietuvių kalba Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Lietuvių kalba Matematika Muzika
5 12.30 – 13.15 Lietuvių kalba Dailė ir techn. Dailė ir techn.
6 13.25 – 14.10      
KETVIRTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Šokis Matematika Lietuvių kalba
2 09.25 – 10.10 Matematika Anglų kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Muzika
4 11.25 – 12.10 Pasaulio paž. Lietuvių kalba Matematika
5 12.30 – 13.15 Anglų kalba Dailė ir techn. Dailė ir techn.
6 13.25 – 14.10      
PENKTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Pasaulio paž. Matematika
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Matematika Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Muzika Lietuvių kalba Pasaulio paž.
4 11.25 – 12.10 Dailė ir technol. Kūno kultūra Šokis
5 12.30 – 13.15      
6 13.25 – 14.10      
Klasės vadovė   R. Vyšniauskienė B. Jurevičienė B. Češūnienė
Kabineto Nr.   11 11 12

Trečia klasė

Savaitės diena Pamokos Nr. Pamokos laikas 3a 3b 3c
PIRMADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Pasaulio paž. Tikyba
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Anglų kalba
3 10.20 – 11.05 Lietuvių kalba Tikyba Matematika
4 11.25 – 12.10 Pasaulio paž. Matematika Lietuvių kalba
5 12.30 – 13.15 Tikyba Lietuvių kalba Muzika
6 13.25 – 14.10      
ANTRADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Matematika Matematika
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Šokis
3 10.20 – 11.05 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Kūno kultūra Muzika Lietuvių kalba
5 12.30 – 13.15 Dailė ir techn. Kūno kultūra Pasaulio paž.
6 13.25 – 14.10      
TREČIADIENIS 1 08.30 – 09.15 Anglų kalba Lietuvių kalba Kūno kultūra
2 09.25 – 10.10 Matematika Anglų kalba Matematika
3 10.20 – 11.05 Lietuvių kalba Šokis Anglų kalba
4 11.25 – 12.10 Pasaulio paž. Matematika Lietuvių kalba
5 12.30 – 13.15 Muzika Pasaulio paž. Pasaulio paž.
6 13.25 – 14.10      
KETVIRTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Matematika Kūno kultūra
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Matematika
3 10.20 – 11.05 Anglų kalba Kūno kultūra Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Kūno kultūra Anglų kalba Lietuvių kalba
5 12.30 – 13.15 Muzika Muzika
6 13.25 – 14.10      
PENKTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Matematika Matematika
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Šokis Muzika Dailė ir techn.
4 11.25 – 12.10 Kūno kultūra Dailė ir techn. Dailė ir techn.
5 12.30 – 13.15 Dailė ir techn.
6 13.25 – 14.10      
Klasės vadovė   V.Makarevičienė G. Girdvainienė N. Akelaitienė
Kabineto Nr.   15 15 16

Ketvirta klasė

Savaitės diena Pamokos Nr. Pamokos laikas 4a 4b 4c
PIRMADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Lietuvių kalba Matematika
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Matematika Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Šokis Anglų kalba Muzika
4 11.25 – 12.10 Pasaulio paž. Muzika Anglų kalba
5 12.30 – 13.15 Muzika Pasaulio paž. Pasaulio paž.
6 13.25 – 14.10      
ANTRADIENIS 1 08.30 – 09.15 Tikyba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
2 09.25 – 10.10 Anglų kalba Lietuvių kalba Matematika
3 10.20 – 11.05 Matematika Kūno kultūra Tikyba
4 11.25 – 12.10 Lietuvių kalba Matematika Šokis
5 12.30 – 13.15 Lietuvių kalba Tikyba Lietuvių kalba
6 13.25 – 14.10      
TREČIADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika K. Lietuvių kalba Matematika K.
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Matematika K. Kūno kultūra
3 10.20 – 11.05 Lietuvių kalba Dailė ir technol. Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Kūno kultūra Šokis Anglų kalba
5 12.30 – 13.15 Pasaulio paž. Anglų kalba Dailė ir technol.
6 13.25 – 14.10      
KETVIRTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Anglų kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Matematika Pasaulio paž. Matematika
4 11.25 – 12.10 Muzika Matematika Pasaulio paž.
5 12.30 – 13.15 Dailė ir technol. Dailė ir technol. Dailė ir technol.
6 13.25 – 14.10      
PENKTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Kūno kultūra Lietuvių kalba Matematika
2 09.25 – 10.10 Matematika Matematika Kūno kultūra
3 10.20 – 11.05 Lietuvių kalba Kūno kultūra Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Dailė ir technol. Muzika Muzika
5 12.30 – 13.15      
6 13.25 – 14.10      
Klasės vadovė   A. Dagienė B. Čyvienė V. Naujalienė
Kabineto Nr.   18 9 9

Matematika K. - Matematikos konsultacija

 

Gerbiami tėveliai!

Žinome, kad vasarai baigiantis visi skubėsite pirkti mažųjų mokinukų mokymosi priemones. Kad Jums būtų lengviau ir žinotumėte, kokios priemonės vaikams bus tikrai reikalingos, norime pasidalinti savo pastebėjimais.

Informacija pirmokų tėveliams

Informacija priešmokyklinukų tėveliams