KAZLŲ RŪDOS PRADINĖS MOKYKLOS
PAMOKŲ TVARKARAŠTIS
2017 - 2018 mokslo metai

  Pamokų tvarkaraštis 2017-2018.docx

Pirma klasė

Savaitės diena Pamokos Nr. Pamokos laikas 1a 1b 1c
PIRMADIENIS 1 08.30 – 09.15 Muzika Lietuvių kalba Matematika
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Matematika Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Dailė ir technologijos Muzika Tikyba
5 12.30 – 13.15      
6 13.25 – 14.10      
ANTRADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Matematika Lietuvių kalba
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Kūno kultūra Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Lietuvių kalba Tikyba Matematika
4 11.25 – 12.10 Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba Kūno kultūra
5 12.30 – 13.15 Kūno kultūra Dailė ir technologijos Muzika
6 13.25 – 14.10      
TREČIADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Muzika Matematika
2 09.25 – 10.10 Tikyba Matematika Šokis
3 10.20 – 11.05 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
5 12.30 – 13.15 Muzika Pasaulio pažinimas Pasaulio pažinimas
6 13.25 – 14.10      
KETVIRTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Lietuvių kalba Matematika
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Lietuvių kalba Šokis Dailė ir technologijos
4 11.25 – 12.10 Šokis Matematika Kūno kultūra
5 12.30 – 13.15      
6 13.25 – 14.10      
PENKTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Kūno kultūra Matematika Lietuvių kalba
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas
3 10.20 – 11.05 Pasaulio pažinimas Dailė ir technologijos Dailė ir technologijos
4 11.25 – 12.10 Dailė ir technologijos Kūno kultūra Muzika
5 12.30 – 13.15      
6 13.25 – 14.10      
Klasės vadovė   R. VyšniauskienėB. JurevičienėB. Češūnienė
Kabineto Nr.   111112

Antra klasė

Savaitės diena Pamokos Nr. Pamokos laikas 2a 2b 2c
PIRMADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Matematika Anglų kalba
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Anglų kalba Tikyba
3 10.20 – 11.05 Muzika Šokis Matematika
4 11.25 – 12.10 Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba Lietuvių kalba
5 12.30 – 13.15 Kūno kultūra Pasaulio pažinimas Muzika
6 13.25 – 14.10      
ANTRADIENIS 1 08.30 – 09.15 Lietuvių kalba Kūno kultūra Matematika
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Matematika Lietuvių kalba Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Tikyba Matematika Dailė ir technologijos
5 12.30 – 13.15 Šokis Muzika Dailė ir technologijos
6 13.25 – 14.10      
TREČIADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Tikyba Anglų kalba
2 09.25 – 10.10 Kūno kultūra Anglų kalba Matematika
3 10.20 – 11.05 Anglų kalba Matematika Kūno kultūra
4 11.25 – 12.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
5 12.30 – 13.15 Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas
6 13.25 – 14.10      
KETVIRTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Pasaulio pažinimas Kūno kultūra
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Matematika
3 10.20 – 11.05 Lietuvių kalba Matematika Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Anglų kalba Muzika Lietuvių kalba
5 12.30 – 13.15 Dailė ir technologijos Kūno kultūra Muzika
6 13.25 – 14.10      
PENKTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Matematika Matematika
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Muzika Dailė ir tech. Pasaulio pažinimas
4 11.25 – 12.10 Dailė ir technologijos Dailė ir tech. Šokis
5 12.30 – 13.15      
6 13.25 – 14.10      
Klasės vadovė   V. MakarevičienėG. GirdvainienėN. Akelaitienė
Kabineto Nr.   151516

Trečia klasė

Savaitės diena Pamokos Nr. Pamokos laikas 3a 3b 3c
PIRMADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Lietuvių kalba Matematika
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Muzika
3 10.20 – 11.05 Pasaulio pažinimas Anglų kalba Kūno kultūra
4 11.25 – 12.10 Muzika Matematika Lietuvių kalba
5 12.30 – 13.15 Anglų kalba Dailė ir technologijos Pasaulio pažinimas
6 13.25 – 14.10      
ANTRADIENIS 1 08.30 – 09.15 Tikyba Lietuvių kalba Matematika
2 09.25 – 10.10 Matematika Šokis Tikyba
3 10.20 – 11.05 Kūno kultūra Matematika Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba
5 12.30 – 13.15 Lietuvių kalba Tikyba Pasaulio pažinimas
6 13.25 – 14.10      
TREČIADIENIS 1 08.30 – 09.15 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Matematika
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Matematika Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Matematika Muzika Šokis
4 11.25 – 12.10 Pasaulio pažinimas Dailė ir technologijos Anglų kalba
5 12.30 – 13.15 Dailė ir technologijos Anglų kalba Dailė ir technologijos
6 13.25 – 14.10      
KETVIRTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Anglų kalba Lietuvių kalba Matematika
2 09.25 – 10.10 Šokis Lietuvių kalba Kūno kultūra
3 10.20 – 11.05 Matematika Kūno kultūra Anglų kalba
4 11.25 – 12.10 Lietuvių kalba Matematika Lietuvių kalba
5 12.30 – 13.15 Muzika Pasaulio pažinimas Dailė ir technologijos
6 13.25 – 14.10      
PENKTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Muzika
2 09.25 – 10.10 Kūno kultūra Matematika Matematika
3 10.20 – 11.05 Matematika Kūno kultūra Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Dailė ir technologijos Muzika Lietuvių kalba
5 12.30 – 13.15      
6 13.25 – 14.10      
Klasės vadovė   A. DagienėB. ČyvienėV. Naujalienė
Kabineto Nr.   1899

Ketvirta klasė

Savaitės diena Pamokos Nr. Pamokos laikas 4a 4b 4c
PIRMADIENIS 1 08.30 – 09.15 Kūno kultūra Matematika Tikyba
2 09.25 – 10.10 Matematika Kūno kultūra Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Lietuvių kalba Tikyba Matematika
4 11.25 – 12.10 Anglų kalba Lietuvių kalba Kūno kultūra
5 12.30 – 13.15 Tikyba Muzika Pasaulio pažinimas
6 13.25 – 14.10      
ANTRADIENIS 1 08.30 – 09.15 Anglų kalba Lietuvių kalba Matematikos .
2 09.25 – 10.10 Muzika Anglų kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Matematika Matematika Anglų kalba
4 11.25 – 12.10 Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba
5 12.30 – 13.15 Lietuvių kalba Dailė ir technologijos Dailė ir technologijos
6 13.25 – 14.10      
TREČIADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika k. Matematikos k. Kūno kultūra
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Matematika
3 10.20 – 11.05 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Pasaulio pažinimas Kūno kultūra Muzika
5 12.30 – 13.15 Kūno kultūra Pasaulio pažinimas Pasaulio pažinimas
6 13.25 – 14.10      
KETVIRTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Muzika Matematika Matematika k.
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Anglų kalba
3 10.20 – 11.05 Matematika Lietuvių kalba Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Pasaulio pažinimas Muzika Lietuvių kalba
5 12.30 – 13.15 Dailė ir technologijos Anglų kalba Dailė ir technologijos
6 13.25 – 14.10      
PENKTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematikos Lietuvių kalba Šokis
2 09.25 – 10.10 Šokis Matematika Muzika
3 10.20 – 11.05 Lietuvių kalba Šokis Matematika
4 11.25 – 12.10 Dailė ir technologijos Dailė ir technologijos Lietuvių kalba
5 12.30 – 13.15      
6 13.25 – 14.10      
Klasės vadovė   L. MilevičienėJ. KantanavičienėR. Kazakevičienė
Kabineto Nr.   171817

 

Gerbiami tėveliai!

Žinome, kad vasarai baigiantis visi skubėsite pirkti mažųjų mokinukų mokymosi priemones. Kad Jums būtų lengviau ir žinotumėte, kokios priemonės vaikams bus tikrai reikalingos, norime pasidalinti savo pastebėjimais.

Informacija pirmokų tėveliams

Informacija priešmokyklinukų tėveliams