KAZLŲ RŪDOS PRADINĖS MOKYKLOS
PAMOKŲ TVARKARAŠTIS
2017 - 2018 mokslo metai

  Pamokų tvarkaraštis 2017-2018.docx

Pirma klasė

Savaitės diena Pamokos Nr. Pamokos laikas 1a 1b 1c
PIRMADIENIS 1 08.30 – 09.15 Muzika Lietuvių kalba Matematika
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Matematika Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Dailė ir technologijos Muzika Tikyba
5 12.30 – 13.15      
6 13.25 – 14.10      
ANTRADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Matematika Lietuvių kalba
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Kūno kultūra Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Lietuvių kalba Tikyba Matematika
4 11.25 – 12.10 Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba Kūno kultūra
5 12.30 – 13.15 Kūno kultūra Dailė ir technologijos Muzika
6 13.25 – 14.10      
TREČIADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Muzika Matematika
2 09.25 – 10.10 Tikyba Matematika Šokis
3 10.20 – 11.05 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
5 12.30 – 13.15 Muzika Pasaulio pažinimas Pasaulio pažinimas
6 13.25 – 14.10      
KETVIRTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Lietuvių kalba Matematika
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Lietuvių kalba Šokis Dailė ir technologijos
4 11.25 – 12.10 Šokis Matematika Kūno kultūra
5 12.30 – 13.15      
6 13.25 – 14.10      
PENKTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Kūno kultūra Matematika Lietuvių kalba
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas
3 10.20 – 11.05 Pasaulio pažinimas Dailė ir technologijos Dailė ir technologijos
4 11.25 – 12.10 Dailė ir technologijos Kūno kultūra Muzika
5 12.30 – 13.15      
6 13.25 – 14.10      
Klasės vadovė   R. VyšniauskienėB. JurevičienėB. Češūnienė
Kabineto Nr.   111112

Antra klasė

Savaitės diena Pamokos Nr. Pamokos laikas 2a 2b 2c
PIRMADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Matematika Anglų kalba
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Anglų kalba Tikyba
3 10.20 – 11.05 Muzika Šokis Matematika
4 11.25 – 12.10 Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba Lietuvių kalba
5 12.30 – 13.15 Kūno kultūra Pasaulio pažinimas Muzika
6 13.25 – 14.10      
ANTRADIENIS 1 08.30 – 09.15 Lietuvių kalba Kūno kultūra Matematika
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Matematika Lietuvių kalba Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Tikyba Matematika Dailė ir technologijos
5 12.30 – 13.15 Šokis Muzika Dailė ir technologijos
6 13.25 – 14.10      
TREČIADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Tikyba Anglų kalba
2 09.25 – 10.10 Kūno kultūra Anglų kalba Matematika
3 10.20 – 11.05 Anglų kalba Matematika Kūno kultūra
4 11.25 – 12.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
5 12.30 – 13.15 Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas
6 13.25 – 14.10      
KETVIRTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Pasaulio pažinimas Kūno kultūra
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Matematika
3 10.20 – 11.05 Lietuvių kalba Matematika Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Anglų kalba Muzika Lietuvių kalba
5 12.30 – 13.15 Dailė ir technologijos Kūno kultūra Muzika
6 13.25 – 14.10      
PENKTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Matematika Matematika
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Muzika Dailė ir tech. Pasaulio pažinimas
4 11.25 – 12.10 Dailė ir technologijos Dailė ir tech. Šokis
5 12.30 – 13.15      
6 13.25 – 14.10      
Klasės vadovė   V. MakarevičienėG. GirdvainienėN. Akelaitienė
Kabineto Nr.   151516

Trečia klasė

Savaitės diena Pamokos Nr. Pamokos laikas 3a 3b 3c
PIRMADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika Lietuvių kalba Matematika
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Muzika
3 10.20 – 11.05 Pasaulio pažinimas Anglų kalba Kūno kultūra
4 11.25 – 12.10 Muzika Matematika Lietuvių kalba
5 12.30 – 13.15 Anglų kalba Dailė ir technologijos Pasaulio pažinimas
6 13.25 – 14.10      
ANTRADIENIS 1 08.30 – 09.15 Tikyba Lietuvių kalba Matematika
2 09.25 – 10.10 Matematika Šokis Tikyba
3 10.20 – 11.05 Kūno kultūra Matematika Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba
5 12.30 – 13.15 Lietuvių kalba Tikyba Pasaulio pažinimas
6 13.25 – 14.10      
TREČIADIENIS 1 08.30 – 09.15 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Matematika
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Matematika Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Matematika Muzika Šokis
4 11.25 – 12.10 Pasaulio pažinimas Dailė ir technologijos Anglų kalba
5 12.30 – 13.15 Dailė ir technologijos Anglų kalba Dailė ir technologijos
6 13.25 – 14.10      
KETVIRTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Anglų kalba Lietuvių kalba Matematika
2 09.25 – 10.10 Šokis Lietuvių kalba Kūno kultūra
3 10.20 – 11.05 Matematika Kūno kultūra Anglų kalba
4 11.25 – 12.10 Lietuvių kalba Matematika Lietuvių kalba
5 12.30 – 13.15 Muzika Pasaulio pažinimas Dailė ir technologijos
6 13.25 – 14.10      
PENKTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Muzika
2 09.25 – 10.10 Kūno kultūra Matematika Matematika
3 10.20 – 11.05 Matematika Kūno kultūra Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Dailė ir technologijos Muzika Lietuvių kalba
5 12.30 – 13.15      
6 13.25 – 14.10      
Klasės vadovė   A. DagienėB. ČyvienėV. Naujalienė
Kabineto Nr.   1899

Ketvirta klasė

Savaitės diena Pamokos Nr. Pamokos laikas 4a 4b 4c
PIRMADIENIS 1 08.30 – 09.15 Kūno kultūra Matematika Tikyba
2 09.25 – 10.10 Matematika Kūno kultūra Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Lietuvių kalba Tikyba Matematika
4 11.25 – 12.10 Anglų kalba Lietuvių kalba Kūno kultūra
5 12.30 – 13.15 Tikyba Muzika Pasaulio pažinimas
6 13.25 – 14.10      
ANTRADIENIS 1 08.30 – 09.15 Anglų kalba Lietuvių kalba Matematikos .
2 09.25 – 10.10 Muzika Anglų kalba Lietuvių kalba
3 10.20 – 11.05 Matematika Matematika Anglų kalba
4 11.25 – 12.10 Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba
5 12.30 – 13.15 Lietuvių kalba Dailė ir technologijos Dailė ir technologijos
6 13.25 – 14.10      
TREČIADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematika k. Matematikos k. Kūno kultūra
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Matematika
3 10.20 – 11.05 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Pasaulio pažinimas Kūno kultūra Muzika
5 12.30 – 13.15 Kūno kultūra Pasaulio pažinimas Pasaulio pažinimas
6 13.25 – 14.10      
KETVIRTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Muzika Matematika Matematika k.
2 09.25 – 10.10 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Anglų kalba
3 10.20 – 11.05 Matematika Lietuvių kalba Lietuvių kalba
4 11.25 – 12.10 Pasaulio pažinimas Muzika Lietuvių kalba
5 12.30 – 13.15 Dailė ir technologijos Anglų kalba Dailė ir technologijos
6 13.25 – 14.10      
PENKTADIENIS 1 08.30 – 09.15 Matematikos Lietuvių kalba Šokis
2 09.25 – 10.10 Šokis Matematika Muzika
3 10.20 – 11.05 Lietuvių kalba Šokis Matematika
4 11.25 – 12.10 Dailė ir technologijos Dailė ir technologijos Lietuvių kalba
5 12.30 – 13.15      
6 13.25 – 14.10      
Klasės vadovė   L. MilevičienėJ. KantanavičienėR. Kazakevičienė
Kabineto Nr.   171817

 

Kviečiame visus prisidėti prie
Kazlų Rūdos pradinės mokyklos
gerbūvio kūrimo

2017 m. mokykla gavo 654 eurus 2 procentų paramos lėšų. Nuoširdžiai dėkojame visiems. Už šias lėšas buvo įrengtos stebėjimo kameros, nupirktas spalvotas spausdintuvas.

Prašome Jus ir šiais metais skirti 2% savo gyventojų pajamų mokesčio Kazlų Rūdos pradinės mokyklos paramai. Tai galite atlikti VMI svetainėje - deklaravimas.vmi.lt iki 2018 m. gegužės 1 d.

Prisijungus, atverkite „Paramos skyrimas“ meniu nuorodą ir pasirinkite formos FR0512 pildymą portale. Mokyklos įmonės kodas – 191737093.

Iš anksto dėkojame Jums už suteiktą paramą!