Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) 2019 m. rezultatai

  Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai