Mokyklos taryba

Eil.
Nr.
Pavardė, vardas Pareigos El. pašto dėžutė
1. Mindaugas Akelaitis Pirmininkas akelaitis@gmail.com
2. Lina Milevičienė Sekretorė lmileviciene@gmail.com
3. Redas Rutkauskas Narys r.rutkauskas@krmmu.lt
4. Vaida Kriščiūnienė Narė rimvisk@gmail.com
5. Erika Motiejauskienė Narė erikam1209@gmail.com
6. Ilona Žemaitaitienė Narė ilona.zemaitaitiene@pontem.lt
7. Birutė Češūnienė Narė cesunieneb@gmail.com
8. Gina Girdvainienė Narė gina.girdvainiene@yahoo.com
9. Regina Vyšniauskienė Narė regvysn@gmail.com

Vaiko gerovės komisija

Eil.
Nr.
Pavardė, vardas Pareigos
1. Ingrida Paškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Komisijos pirmininkė
2. Birutė Kajokaitė, logopedė Komisijos pirmininko pavaduotoja
3. Živilė Butanavičienė, socialinė pedagogė Komisijos sekretorė
4. Nijolė Akelaitienė, mokytoja Narė
5. Birutė Čyvienė, mokytoja Narė
6. Sigita Jarockienė, mokytoja Narė
7. Dalė Kriščiūnienė, mokytoja Narė
8. Laura Kantanavičiūtė-Kuliešienė, specialioji pedagogė Narė
9. Lijana Vaitkūnienė, psichologė Narė

Mokyklos administracija

Eil.
Nr.
Pavardė, vardas Pareigos Telefonas Elektroninis paštas
1. Lina Laužaitienė Direktorė 95280 lina.lauzaitiene@krpradine.lt
2. Ingrida Paškevičienė Direktorės pavaduotoja ugdymui 49238 ingrida.paskeviciene@krpradine.lt
3. Sandra Marčiulynienė Direktorės pavaduotoja ūkiui 49238 sandra.marciulyniene@krpradine.lt
4. Eugenija Kersnauskienė Bibliotekininkė 95280 biblioteka@krpradine.lt
5. Iveta Naujalienė Raštinės vedėja 95280 info@krpradine.lt
6. Ramutė Brizgienė Vyriausioji buhalterė 95382 ramute.brizgiene@krpradine.lt