KAZLŲ RŪDOS JUBILIEJUI - 270 METŲ

BRANGUS MIESTELI MANO,
IŠSŪPUOTAS LOPŠY PUŠŲ, BERŽŲ IR ĄŽUOLŲ,
PER LIETŲ ŠVELNIŲ LIEPŲ IŠBUČIUOTAS,
PAŽADINTAS ŪKSMINGŲ TRAUKINIŲ...

SAPNE BRENDU PER BALTĄ BALTĄ SNIEGĄ
Į GIMTĄJĮ MIESTELĮ TARP MIŠKŲ, -
KAŽKUR PUSNY VAIKYSTĖ MANO MIEGA,
O AŠ TOLYN BRENDU, BRENDU, BRENDU...

STAIGA SUSTOJU. MANO SIELA MENA
SMĖLĖTAS, VĖJO GENAMAS GATVES,
MENU KNYGYNĄ, PAŠTĄ, NET IR TURGŲ SENĄ,
ARKLIUKĄ SUNKIAI TRAUKIANTĮ ROGES.

KAŽKUR TOLI VAIZDUOTĖJE ATGYJA
„SIAURUKO“ BĖGIAI, GREITAI DINGSTANTYS MIŠKE,
LAKI VAIZDUOTĖ MANO – LYG PLONYTĖS GIJOS,
TARSI VORATINKLIS TIRŠTAM RŪKE:

TAI BASOS KOJOS BRAIDO KARŠTĄ SMĖLĮ
TAI AKMENYS ANT KELIO VELNIŠKAI KARŠTI,
TAI TRAUKINIAI RYTINIAI PER ANKSTI PRIKĖLĖ
SNAUDŽIANTĮ PARKĄ MIESTO PAKRAŠTY...

PAMIRŠTI NEGALIU SALDAUS ALYVŲ KVAPO,
LAKŠTINGALŲ SVAIGINANČIOS GIESMĖS,
MIESTO CENTRE, PRIE SIAURO SKVERO TAKO,
SUOLELIO SENO, ANT KURIO KITI SĖDĖS...

NAUJAS KARTAS Į KELIĄ PALYDĖSIU
TARP MIŠKO ŽALUMOS, PO MĖLYNU DANGUM,
O KAZLŲ RŪDAI ŠIRDIMI DĖKOSIU
UŽ TAI, KAD ČIA GIMIAU ŽMOGUM.

GYVUOK PER AMŽIUS, MANO GIMTAS MIESTE,
PAGIRDYTAS SALDŽIA KLEVŲ SULA.
LINKIU, KAD ATEITIS GRAŽI LYDĖTŲ,
STIPRYBĖS IR VILTIES JI BŪTŲ KUPINA.

ALBINA VYŠNIAUSKIENĖ

2014 METAI

Kviečiame kartu kurti Kazlų Rūdos pradinės mokyklos gerbūvį ir prašome skirti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio paramą

2018 m. mokykla gavo 789 eurus 2 proc. paramos lėšų. Nuoširdžiai dėkojame visiems. Šias lėšas ir šiais metais pervestas lėšas skirsime mokyklos skambučio sistemos atnaujinimui.

Paramą galite teikti VMI svetainėje – deklaravimas.vmi.lt iki 2019 m. gegužės 1 d.

Prisijungus, atverkite „Paramos skyrimas“ meniu nuorodą ir pasirinkite formos FR0512 pildymą portale. Mokyklos įmonės kodas – 191737093.

Iš anksto dėkojame Jums už suteiktą paramą!