Darbuotojų darbo užmokestis 
   2016 metų III ketvirtis  2016 metų IV ketvirtis  2017 metų I ketvirtis  2017 metų II ketvirtis
Eil. Nr. Pareigos Etatai / valandos Pareiginis koeficientas Vidutinis mėnesio darbo užmokestis  eurais neatskaičius mokesčių: Etatai / valandos Pareiginis koeficientas Vidutinis mėnesio darbo užmokestis  eurais neatskaičius mokesčių: Etatai / valandos Pareiginis koeficientas Vidutinis mėnesio darbo užmokestis  eurais neatskaičius mokesčių: Etatai / valandos Pareiginis koeficientas Vidutinis mėnesio darbo užmokestis  eurais neatskaičius mokesčių:
1 Direktorius 1 27,70 983,35 1 27,70 983,35 1 7,61 983,11 1 7,61 983,11
2 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 25,50 905,25 1 25,50 905,25 1 7,22 942,21 1 7,22 942,21
3 Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 11,28 400,44 1 11,28 400,44 1 3,20 417,60 1 3,20 417,60
4 Vyriausiasis buhalteris 1 16,00 568,00 1 16,00 568,00 1 4,65 606,83 1 4,65 606,83
5 Buhalteris 0,5 MMA 190,00 0,5 MMA 190,00 0,5 3,07 200,32 0,5 3,07 200,32
6 Raštinės vedėja 1 MMA 380,00 1 MMA 380,00 1 3,20 417,60 1 3,20 417,60
7 Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 0,5 17,54 311,34 0,5 17,54 311,34 0,5 4,87 317,77 0,5 4,87 317,77
8 Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 0,7, 0,5 17,21 366,57 0,7, 0,5 17,21 366,57 0,7, 0,5 4,79 437,57 0,7, 0,5 4,79 437,57
9 Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 3 19,80 702,90 3 19,80 702,90 3 5,51 719,06 3 5,51 719,06
10 Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 2 20,6 715,68 2 20,6 715,68 2 5,61 732,11 2 5,61 732,11
11 Mokytojas 18 valandų 11,45 406,48 18 valandų 11,45 406,48 18 valandų 3,19 247,93 18 valandų 3,19 247,93
12 Vyresnysis mokytojas nuo 18 val. iki 31,61 val. 13,10 465,05—750,54 nuo 18 val. iki 31,61 val. 13,10 465,05—750,54 nuo 18 val. iki 31,61 val. 3,64 475,02—766,63 nuo 18 val. iki 31,61 val. 3,64 475,02—766,63
13 Mokytojas metodininkas nuo 18 val. iki 31,61 val. 14,00 497,00—908,13 nuo 18 val. iki 31,61 val. 14,00 497,00—908,13 nuo 18 val. iki 31,61 val. 3,90 508,95—929,96 nuo 18 val. iki 31,61 val. 3,90 508,95—929,96
14 Logopedas 1 19,20 681,60 1 19,20 681,60 1 5,34 696,87 1 5,34 696,87
15 Specialusis pedagogas 0,75 14,83 394,85 0,75 14,83 394,85 0,75 3,59 404,22 0,75 3,59 404,22
16 Socialinis pedagogas 1 17,20 610,60 1 17,20 610,60 1 4,83 630,32 1 4,83 630,32
17 Psichologas 0,75 17,20 457,95 0,75 17,20 457,95 0,5 4,83 472,74 0,5 4,83 472,74
18 Biliotekininkas 1 16,36 580,78 1 16,36 580,78 1 4,57 596,39 1 4,57 596,39
19 Kompiuterių priežiūros specialistas 0,5 MMA 190,00 0,5 MMA 190,00 0,5 3,07 200,32 0,5 3,07 200,32
20 Vairuotojas 1 MMA 380,00 1 MMA 380,00 1 3,07 400,64 1 3,07 400,64
21 Auklėtojos padėjėjas 3,5 MMA 380,00 3,5 MMA 380,00 3,5 MMA 380,00 3,5 MMA 380,00
22 Valytojai 4 MMA 380,00 4 MMA 380,00 4 MMA 380,00 4 MMA 380,00
23 Kiemsargis 1 MMA 380,00 1 MMA 380,00 1 MMA 380,00 1 MMA 380,00
24 Elektrikas 0,25 MMA 95,00 0,25 MMA 95,00 0,25 MMA 95,00 0,25 MMA 95,00
25 Stalius 1 MMA 380,00 1 MMA 380,00 1 MMA 380,00 1 MMA 380,00
26 Santechnikas 1 MMA 380,00 1 MMA 380,00 1 MMA 380,00 1 MMA 380,00